“Пчелата секогаш излезот го бара во светлината – никогаш во мракот”. Значењето на пчелите и нивната голема улога во природата, учениците од II A одделение при ООУ ,,Св. Климент Охридски “- Бутел заедно со нивната наставничка Даниела Пижевска преку рециклирани материјали ја преточија во една интересна приказна.


Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir Cevap Yazın

Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et