“Пчелата секогаш излезот го бара во светлината – никогаш во мракот”. Значењето на пчелите и нивната голема улога во природата, учениците од II A одделение при ООУ ,,Св. Климент Охридски “- Бутел заедно со нивната наставничка Даниела Пижевска преку рециклирани материјали ја преточија во една интересна приказна.


Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario

Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo