“Пчелата секогаш излезот го бара во светлината – никогаш во мракот”. Значењето на пчелите и нивната голема улога во природата, учениците од II A одделение при ООУ ,,Св. Климент Охридски “- Бутел заедно со нивната наставничка Даниела Пижевска преку рециклирани материјали ја преточија во една интересна приказна.


Scopri di più da Progetto Erasmus+ KA3 – Supporto per la riforma delle politiche 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli via e-mail.

Rispondi

Scopri di più da Progetto Erasmus+ KA3 – Supporto per la riforma delle politiche 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading