Home

PLASTİKSİZ OKULLAR HAREKETİ

Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 621506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Toprağı atalarımızdan miras almıyoruz, çocuklarımızdan ödünç alıyoruz (Hint atasözü)

Plastik ve petrol ürünleri ile istila edilmiş bir toplumda yaşıyoruz. Günlük alışkanlıklarımız gezegenin ekosistemine zarar veriyor ve gezegenimizdeki hayatı riske atıyor. Yıllardır yapılan seslenişler dikkate alınmadı ve öğle bir zamana geldik ki hava, su ve gıda yolu ile her bir insanın bir haftada emilim yaptığı ortalama mikro plastik miktarı bir kredi kartı boyutuna eşit hale geldi.  Bu nedenle, insanların günlük alışkanlıklarını değiştirmelerini teşvik etmek için, çevreyi korumak için, sağlığımızı ve insanlığın ve gezegenimizdeki tüm canlıların geleceği için kesin bir şekilde harekete geçme vaktidir.  Plastiksiz Okullar Hareketi, plastik kullanımını; alternatif, sürdürülebilir ve eko-uyumlu ürünleri ile değiştirmek üzere mümkün yollar bulmaları için gelecek nesilleri eğitme ihtiyacından doğmuştur.  (Bu hareket; dünyanın her yerinden okulları ve eğitim kurumlarını dâhil olmaları için davet ederek; tabandan başlamayı amaçlamaktadır. Çocuklarda ve gençlerde; onların doğaya ve hayata yönelik sevgilerinden başlayıp, hem kendileri ve hem de çevrelerindeki yetişkinlerin tüketim tercihlerindeki dönüşümlere giden bir farkındalık artıma sürecini başlatmak istiyoruz. Özellikle yeni nesillere daha yavaş ritimli ve daha sürdürülebilir bir tüketim fikrini yeniden kazanma şansını vermek istiyoruz. Gerçekten, geçen birkaç on yılda, ürünlerin hızlı ve dizginlenemeyen tüketimi hayatımızın değişmez bir parçası haline geldi. Hayatı anlama ve davranış şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor, çünkü hali hazırda gezegenimiz için rahatsızlık oluşturan bir unsur haline gelmiş durumdayız. Bu nedenle; bir parçası olduğumuz doğaya daha yakın ritimler bulmak ve mümkün olduğunca az atık üretmek üzere iki temel hedefimiz bulunmaktadır.) Okuldan başlayarak ve okulları da dâhil ederek yetişkinlerin alışkanlıklarını değiştirmeleri için öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını istiyoruz. Bu nedenle, bu hareket tabandan; okullardaki ve eğitim kurumlarındaki öğrencilerden doğar; çocuklardan, onların doğaya ve hayata sevgilerinden başlayıp yetişkinlerin tüketimlerindeki ve seçimlerindeki dönüşümlerine giden farkındalık, bir farkındalık artırma hareketi süreci başlatmak üzere tüm dünyaya yayılır. Fikir; günlük hayatlarındaki plastikten yapılmış ürünlerin kullanımı ile ilgili yeniden düşünmeleri için, bu kullanımın çevreye yapabileceği etkiyi anlamaları için (ürünlerin üretimi, kullanımı ve atılımı için) ve okulda ve evde kalıcı olarak kullanılmak üzere sürdürülebilir alternatifler bulmaları için dünyanın her hangi bir ülkesindeki öğrencileri cesaretlendirmektir. Bu hareket gençlerin farkındalığını artırmayı, plastiklerin çevresel etkileri konusunda gençleri bilinçlendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı ve onlara yaratıcılıkları yoluyla bir değişimin kahramanları olma fırsatını vermeyi amaçlıyor. Bu hareketin bir parçası olacak okullardaki veya diğer kurumlardaki çocukların/ öğrencilerin, bazı plastik nesneler (bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olarak) ile yer değiştirmek üzere buluşları olacak olan alternatif materyaller (geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir, eko-uyumlu) tespit etme (ki bu buluşlar eğitim kurumlarında kalıcı ortak nesneler olacak ve tüm dünyadan gelecek fikirlerin paylaşılacağı platformlarda paylaşılacaktır) görevini üstlenmeleri gerekecektir.  Hali hazırda toplumcu değerler (çevre de dâhil olmak üzere) konusunda yapılandırılmış dünya çapında bir topluluk olan “nobodyless” ağı, her bir okulun/ kuruluşun; plastik yerine alternatiflerini ve ilgili faaliyetlerini sunacağı, iyi uygulama örneklerinin değişimi için bir platformdur.  Bu topluluk; kültürlerarası diyalog, diğerleri ile yüzleşme ve açık oluşluk için bir platform olacak ve bu şekilde kararlılıklarının tüm dünya için ne kadar önemli olduğunun katılan öğrencilerce anlaşılması sağlanacaktır. Plastiksiz Okullar Hareketi, öğrenciler tarafından sağlanacak örnekler yolu ile toplumu olumlu yönde etkileyecek politik ve sosyal etkiler oluşturmayı hedeflemektedir. Dünyadaki herhangi bir okul, resmi veya özel kuruluş ağa katılma yönünden özgürdür ve katılım ücretsizdir. Yaş, din veya ülke sınırlaması yoktur.  Hareketin amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Çocukları plastik kullanımından kaçınmak üzere eğitmek ve plastik kullanımı ile ilişkili çevre problemleri konusunda farkındalık oluşturmak,

  • Okullarda plastik yerine kalıcı olarak kullanılacak alternatif kaynaklı araçlar ve materyaller bulmaları için çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek,

  • Tüm paylaşılan deneyimlerin yer alacağı çevrimiçi bir platform oluşturmak,

  • Plastik kullanımını önlemek üzere çevrimiçi oyun, faaliyet ve strateji paylaşmayı önermek,

  • Avrupa ve Avrupa ötesi okul/kurum/STK hareketi oluşturmak,

  • Plastik kullanmamaları ve alışkanlıklarını değiştirmeleri için çocukların ailelerinin katılımını sağlamak,

  • Süreçte sosyal katılımın bir sembolü olarak bir okul markası yaratmak,

  • Plastiğin insanlığa ve dünyaya etkileri hakkında ayrıntılı ders planları ve aktiviteler hazırlamak.

Bu topluluk ağı “Nobody Less” topluluğunun Toplumcu Değerler Sözleşmesi ile bağlantılıdır.

Daha fazla Bilgi için: Prosocial Values Charter

Plastiksiz Okulla Hareketi Nobody Less Topluluk Ağının bir parçasıdır.


Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

2 thoughts on “Home”

Comments are closed.