Home

Judėjimas: mokykla be plastiko“

Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 621506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Mes nepaveldime žemės iš savo protėvių, mes ją skolinamės iš savo vaikų (indų patarlė)

Gyvename visuomenėje, perpildytoje plastiko ir naftos produktų. Mūsų kasdieniai įpročiai ardo planetos ekosistemą rizikuojant gyvybe Žemės planetoje. Visos žinutės šiuo svarbiu klausimu daugelį metų nebuvo girdimos. Ir jau atėjo toks laikas, kai per orą, maistą ir vandenį žmogus kiekvieną savaitę vidutiniškai sugeria kreditinei kortelei lygų mikroplastikų kiekį. Todėl reikia nedelsiant įnirtingai veikti, skatinti žmonių kasdienių įpročių visišką pasikeitimą, saugoti aplinką, mūsų sveikatą ir žmogaus bei daugelio gyvų organizmų ateitį planetoje. „Judėjimas: mokykla be plastiko“ kyla iš poreikio mokyti ateities kartas ieškoti visų įmanomų būdų, kaip plastiką pakeisti alternatyviomis, tvariomis ir ekologiškomis medžiagomis. Šis judėjimas siekia pradėti nuo pat pradžių, kviesdamas dalyvauti viso pasaulio mokyklas ir kitas švietimo įstaigas. Mes norime pradėti vaikų ir jaunimo sąmoningumo ugdymo procesą nuo jų meilės gamtai ir gyvenimui, o tai lemtų vartojimo ir pasirinkimo pokyčius tiek jiems, tiek juos supantiems suaugusiesiems. Mes norime suteikti naujoms kartoms galimybę susigrąžinti lėtesnį ritmą ir tvaresnę vartojimo idėją. Tiesą sakant, per pastaruosius kelis dešimtmečius bet kurio produkto greitis ir neribojamas vartojimas tapo pagrindiniais mūsų kasdienio gyvenimo elementais: turime pakeisti savo elgesio ir gyvenimo suvokimo būdą, nes jau tapome planetos trikdžių elementu. Taigi, du pagrindiniai tikslai: rasti ritmą, artimesnį prigimčiai (juk tai neatsiejama mūsų dalis), ir gaminti kuo mažiau atliekų. Pradėdami nuo mokyklos, norime panaudoti ir skatinti mokinių kūrybiškumą, kad kartu pakeistume ir suaugusiųjų įpročius. Todėl judėjimas kyla iš pat apačios, iš bet kurios mokyklos ar kitos švietimo įstaigos mokinių, ir turi plėstis visame pasaulyje tam, kad žmonės įsitrauktų į sąmoningumo ugdymo procesą, kuris prasideda nuo vaikų, jų meilės gamtai ir gyvenimui ir lemia vartojimo ir suaugusiųjų veiklos transformaciją.

Idėja yra skatinti bet kurios pasaulio šalies mokinius permąstyti plastiko naudojimą kasdieniame gyvenime, suprasti, kokį poveikį šis naudojimas gali daryti aplinkai (gaminant, naudojant, šalinant daiktą), bei sukurti ar išrasti tvarias alternatyvas, kurios būtų nuolat taikomos mokykloje ar namie. Judėjimo tikslas – didinti jaunimo supratimą apie plastiko poveikį aplinkai ir suteikti jiems galimybę kūrybiškai įsitraukti ir būti pagrindiniais pokyčių veikėjais.

Mokyklos ar bet kurios švietimo įstaigos, kuri taps judėjimo dalimi, mokiniai / vaikai turės įsipareigoti pasirinkti daugybę plastikinių daiktų (kaip transformacijos proceso pradžią), kurie bus pakeisti kitomis alternatyviomis jų pačių išrastomis medžiagomis (perdirbtomis, tvariomis, ekologiškomis), kad taptų nuolatos naudojamos švietimo įstaigose, o idėjomis, kylančiomis visame pasaulyje, bus pasidalijama tam tikroje sukurtoje platformoje. Mokyklos ir „Judėjimo: mokykla be plastiko“ organizacijos sujungs pasaulinę bendruomenę į „Nobody less“ tinklą, skirtą keistis gerąja patirtimi, kiekviena mokykla / organizacija pristatys savo alternatyvas plastikui ir visas susijusias veiklas. Ši bendruomenė bus tarpkultūrinio dialogo, akistatos ir atvirumo kitam erdvė, leidžianti dalyvaujantiems mokiniams pamatyti, kad jų įsipareigojimas gali būti nepaprastai svarbus visai planetai. „Judėjimas: mokykla be plastiko“ siekia politinio ir socialinio poveikio, kad per pačių vaikų pateiktus pavyzdžius būtų galima siekti teigiamo visos visuomenės pokyčio. Prisijungti prie šio tinklo laisvai gali bet kuri mokykla, privati ar viešoji švietimo organizacija pasaulyje. Be jokių šalies, religijos ar amžiaus apribojimų.

Taigi, judėjimo tikslai gali būti apibendrinami taip:

  1. Mokyti vaikus vengti plastiko naudojimo ir suteikti žinių apie aplinkos problemas, susijusias su plastiko naudojimu;

  2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, norint išrasti alternatyvios kilmės medžiagą ar įrankius, galimus nuolatos naudoti mokyklose vietoje plastiko;

  3. Sukurti internetinę platformą ir dalytis patirtimi;

  4. Pasiūlyti internetinius žaidimus, veiklą, strategijas, užkertančias kelią plastiko naudojimui;

  5. Sukurti europinį ir neeuropinį mokyklų / institucijų / NVO judėjimą;

  6. Įtraukti vaikų šeimas į įpročių keitimo ir plastiko atsisakymo procesą;

  7. Sukurti mokyklos prekės ženklą, kaip socialinio įsitraukimo į procesą simbolį;

  8. Paskleisti pamokų planus ar informaciją apie užsiėmimus, kuriuose aptariamas plastiko poveikis žmogui ir žemei.

Šis bendruomenės tinklas yra susietas su „Nobody less“ pasaulio bendruomenės prosocialinių vertybių chartija. Daugiau informacijos Prosocial Values Charter

Judėjimas: mokykla be plastiko“ yra neatsiejama programos Nobody Less Community Network dalis.

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

2 thoughts on “Home”

Comments are closed.