10 Ноември Светскиот ден на науката за мир и развој е меѓународен ден кој ја истакнува важната улога на науката во општеството и се одбележува секоја година на 10 ноември. Овој ден има за цел да ја подигне свеста за важноста на науката восекојдневниот живот, ја нагласува потребата од вклучување на пошироката јавност во дискусиите за новите научни прашања и посебнoја истакнува улогата на научниците, кои ја играат најважната улога во проширувањето на корените на науката. Билјана Лазаревска со одделението направија многу интересни експерименти.

Bir Cevap Yazın

Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et