10 Ноември Светскиот ден на науката за мир и развој е меѓународен ден кој ја истакнува важната улога на науката во општеството и се одбележува секоја година на 10 ноември. Овој ден има за цел да ја подигне свеста за важноста на науката восекојдневниот живот, ја нагласува потребата од вклучување на пошироката јавност во дискусиите за новите научни прашања и посебнoја истакнува улогата на научниците, кои ја играат најважната улога во проширувањето на корените на науката. Билјана Лазаревска со одделението направија многу интересни експерименти.


Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario

Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo