Еко иницијатива за зачувување на животната средина. Работилница за изработка на плакат и правила за правилно распределување на отпадот за понатамошно рециклирање, поттикнување на одговорноста и мотивираноста да се биде одговорен, рационален и економичен кон природните ресурси

 

 

   

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading