Учениците од ООУ Вера Јоциќ со наставничката Билјана Лазареска ја украсиа елката си лампиони и украси од природен материјал. Да ја заштитиме околината.

Leave a Reply

%d