Name of the Activity

 

Plastic In Our World -Dünyamızda Plastik

 

Purpose of the activity

Plastik kullanımını azaltmak ve zararları hakkında farkındalığı artırarak eyleme dönüştürmek.

Target group’s age

 

11-13

 

Number of students

 

30

 

Contribution to knowledge and skills

Özellikle çevremizde görünür olmayan mikroplastik konusunda önemli bir farkındalık oluşmuştur. Ayrıca çevrelerinde gördükleri/görecekleri plastikleri sınıflandırmayı, hangilerinin daha zararlı olabileceklerini öğrenmişlerdir. Günlük alışkanlıklarımızda farkında olmadan ne kadar çok plastik kullandığımızı ve alacağımız basit tedbirlerle plastik kullanımının nasıl azaltılacağı öğrenilmiştir.

 

Duration

80 dakika sunumlar (Araştırma ve sunum toplam 2 ay sürmüştür.)

Place

 

Okul / Sınıf ortamı

 

Implementation of the activity

 

 

Okul başlangıcında belirlediğimiz başlıklar altında (plastik nedir, mikro plastik nedir, doğada plastik, plastiğin zararları, plastiğin en fazla kullanıldığı alanlar vb.) öğrencilerimizi gruplandırdık ve görev dağılımı yaptık.

Öğrencilerimiz derslerinden ve öğretmenlerinden öğrendikleri ile internette yaptıkları araştırmalar sonucu elde ettikleri bilgileri çeşitli web 2.0 araçlarıyla sunum haline getirmişlerdir. Bu sayede dünyamızı bekleyen plastik tehlikesini kavramışlar ve faydalı olmak heyecanıyla arkadaşlarına anlatmışlardır.

Sunumlarını arkadaşlarına da yapmışlardır. Bu sayede sınıftaki herkes plastik konusunda belirli bir bilgi seviyesine gelmiş ve SPEM’in gönüllü neferleri olmuşlardır.

Diğer sınıfların derslerinde de bu sunumların yapılması ve tüm okul öğrencilerinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi planlanmıştır.

Evaluation

 

Öğrencilerimiz, plastiklerin dünyamıza verdiği zararları ve kullanımının ne kadar fazla olduğunu öğrenince üzülmüşlerse de bu döngüyü tersine döndürmede onlarında bir şeyler yapabileceklerini öğrenince heyecanları artmış ve arzu edilen etkinin oluştuğu gözlenmiştir. Başta sınıf sonra okul olmak üzere plastik kullanımı azalmaya başlamıştır. İlk eylem örnekleri olarak artık sınıfımızda herkes cam veya metal suluk kullanmakta ve tek kullanımlık ürünleri azaltmaya/kullanmamaya başlamışlardır.

Pictures from activity

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading