Билјана Лазаревска од ООУ Вера Јоциќ поттикната од конференцијата ни го претставува примитивниот дестилатор. Го сместивме на сончево место (во двор или до прозор во училницата). После одреден период на последниот час, проверуваме што се случува и колку несолена вода сте собрале во резервоарот.

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading