Еко Патролата од ООУ Вера Јоциќ во акција на чистење на училишниот двор од пластичен одпад. Под водство на Билјана Лазареска уцениците го собраа целото ѓубре од училишниот двор и го пратија на рециклирање. Ваквите акции се честа глетка во едно од поактивните амбасадор училишта за SPEM проектот. 

   

.  

 


Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario

Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo