Во ООУ Вера Јоциќ секоја рециклирана пластика се користи. Билјана Лазаревска ни покажа како они ги искористуваат старите пластични предмети и садење растенија за во училница во која го поминуваат поголемиот дел од нивниот ден.

 

   

.  

 


Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Cevap Yazın

Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin