Во ООУ Вера Јоциќ секоја рециклирана пластика се користи. Билјана Лазаревска ни покажа како они ги искористуваат старите пластични предмети и садење растенија за во училница во која го поминуваат поголемиот дел од нивниот ден.

 

   

.  

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: