За „Денот на пролетта” се организираа повеќе активности во нашето училиште чистење и уредување на училниците, училишниот двор, изработка на плакати со пораки и еко содржини, изработки од рециклиран материјал.
Преку нашите фотографии може тоа да го проследите!!!
 
Одд.наставник Нела С.Никовска, ученици од III одделение
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 


Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja un comentario

Descubre más desde Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo