ООУ Вера Јоциќ секогаш наоѓа начин како рециклираната хартија да ја искористи во образовни цели. Под менторство на наставничката Билјана Лазареска учениците изработија авиони од рециклирана хартија на кој напишаа пораки како можеме да се справиме со хартијата што ја користиме во училиштата и како после рециклирање можеме да ја користиме повторно за изработка на прекрасни образовни помагала во случајот авиони со пораки за возрасните како и они да помогнат во зачувување на животната средина.

 

 

   

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading