Name of the Activity   BİZ ONLARIN YERİNDE OLSAYDIK?
Purpose of the activity   Plastik atıkların canlılara verdiği zarar hakkında farkındalık oluşturmak Plastik atıklar yüzünden zarar gören canlılar hakkında empati geliştirebilmek Plastik atıkların azaltılması hakkında sorumluluk geliştirmek
Target group’s age 13
Number of students   25
Contribution to knowledge and skills Plastik atıkların zararları hakkında detaylı bilgi sahibi olur. Atıklar yüzünden zarar gören canlılarla empati kurma becerisi geliştirir. Global bir çevre sorunu olan plastik atıkların azaltılması için sorumluluk alma becerisi geliştirir. Grup içinde iletişim ve işbirliği becerileri geliştirir. Yabancı dil, görsel sanatlar ve müzik disiplinlerinin işbirliği ile etkili bir öğrenme deneyimi kazanır.
Duration   80 minutes
Place Ticaret Odası Ortaokulu- Future Classroom Lab ACTIVE
Implementation of the activity Ortaokul 8. Sınıf Yaabancı Dil Dersinde uygulanan etkinlikte ilk olarak;   Öğrencilere , plastik atıkların canlılar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili youtube videosu izletilir.
 

 

https://youtu.be/Yomf5pBN8dY   Ardından öğrencilerden, oktanusta yaşayan canlılardan biri olduklarını hayal etmeleri ve insanlara yaşadıkları süreci anlatacak bir poster ile etkili bir mesaj vermeleri istenir.   Öğrenciler farklı çalışma gruplarına ayrılırlar. Hazırlayacakları posterin görsel tasarımı ve İngilizce sloganları ile ilgili beyin fırtınası yaparlar.   Okyanus sesi içeren rahatlatıcı bir müzik eşliğinde öğrenciler çalışmalarını tamamlarlar.   Ders sonunda posterler sergilenir.

Evaluation Etkinlik sonunda öğrencilerle yapılan görüşmede etkinliğin     başta belirtilen hedeflere ulaşıldığı tespit edilmiştir.
Pictures from activity

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading