Еко Патролата на ООУ Св. Кирил и Методиј помага и ги подучува малите како треба да се чува својата училница и како треба да се рециклира платиката.
Учениците под менторство на амбасадор наставниците изработија два прекрасни постери со кој ни покажаа како тие се грижат за својата средина.
 
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: