Еко Патролата на ООУ Вера Јоциќ заедно со Билјана Лазареска организираа акција за нула отпад во училиштето.
Учениците со својата посветена работа собраа различен вид на одпад и целиот тој го рециклираа на местата поставени за соодветниот одпад.
 
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading