Еко Патролата на ООУ Св. Кирил и Методиј помага и ги подучува малите како треба да се чува својата училница и како треба да се рециклира платиката.
Учениците под менторство на амбасадор наставниците изработија два прекрасни постери со кој ни покажаа како тие се грижат за својата средина.
 
 
 
 
 
 

 

 

   

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading