Даниела Пижевска  од ООУ „Свети Климент Охридски“- Бутел преку изработка на постер претстави како тим од одделенски наставници низ неколку активности спроведуваат неколку еколошки активности следење на презентација на smart табла за подигање на еколошката свест за заштита на планетата земја. Садење на садници во училишниот двор, Собирање на искористена пластична амбалажа за понатмошно рециклирање.

Изработка на украсни предмети од стари пластични, хартиени материјали. Стекнати нови знаења за тоа колку е важно да ги рециклираме отпадоците намсето да ги фрламе и да ја уништуваме природата. Како од стари материјали да создадеме нешто ново и да го украсиме просторот околу нас.

Со садењето да растенија во почвата ја разубавуваме нашата животна средина и допринесуваме за почист воздух.

   

.  

 


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading