Kovo mėnesį Panevėžio „Šaltinio“ mokyklos vestibiulį puošia 7-ų klasių mokinių konstrukcinių medžiagų paroda „Velykinė stilizuota dekoracija“. Tai viena iš projekto „Judėjimas: mokykla be plastiko“ (School Plastic Free Movement) veiklų.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading