4b klasės mokiniai šiandien Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Laukinė gamta ir žmogus“. Užsiėmimo metu buvo žiūrimos ir analizuojamos filmo „Mergaitė ir lapė“ (rež. L. Jacquet) ištraukos, diskutuojama apie gamtos vientisumą ir harmoniją, žmogaus ir laukinių gyvūnų ryšį, pagarbą laukiniams gyvūnams ir atsakomybę už juos, apie netinkamo žmogaus elgesio padarinius gamtai. Žiūrėdami filmo ištraukas moksleiviai ne tik grožėjosi nuostabiais gamtos vaizdais, bet ir pažino filmo svarbiausius elementus, kadrų kompoziciją ir jų reikšmę perteikiant užfiksuotą informaciją. Atlikdami užduotis daugiau sužinojo apie lapes ir jų gyvenimą.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading