Реупотреба на пластиката, украсување на училиштето. Трето два одделение ООУ ” Вера Јоциќ” Одделенски наставници Ивана Јовановска и Тања Крстовска се потрудија на креативен начин да го украсат училиштето реупотребувајќи ги пластичните шишиња и тапи.

Leave a Reply

%d