Konferencijos tikslas – pasidalinti STEAM ilgalaikiais projektais, gamtos mokslų tyriminės veiklos praktika, aplinkosaugos idėjomis ir kt., kurios skatina vaikų kritinį mąstymą, ugdo ir gilina problemų sprendimo bei viešo kalbėjimo įgūdžius. Konferencijoje pranešimus skaitė daugiau nei 50 pranešėjų iš Vilniaus, Panevėžio miesto bei rajono ugdymo įstaigų. Mūsų gimnazijos antrokės pristatė pranešimą „Aš – draugiškas gamtai!”. Pranešėjos pasidalijo įgyta patirtimi bei įspūdžiais vykdant projektą „Judėjimas: mokykla be plastiko“ („School Plastic Free Movement“). Džiaugiamės, kad 2b klasės mokiniai jau antrus metus dalyvauja šioje konferencijoje, o vykdydami gamtosaugines veiklas atsakingai suvokia savo vaidmenį saugant mūsų planetą Žemę.


Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Discover more from Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading